STD-8 - Science

No. Chapter Name Course Link
1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન  View Course
2 સુક્ષ્મા જીવો : મિત્ર અને શત્રુ View Course
3 સંસલેષીત (કુત્રિમ) રેષાઓ અને પ્લાસ્ટિક View Course
4 પદાર્થો: ધાતુ અને અધાતુ View Course
5 કોલસો અને પેટ્રોલિમ View Course
6 દહન અને જ્યોત View Course
7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ નું સંરક્ષણ View Course
8 કોષ: રચના અને કાર્યો View Course
9 પ્રાણીઓ માં પ્રજનન View Course
10 તરુણાવસ્થા તરફ View Course
11 બળ અને દબાણ View Course
12 ઘર્ષણ View Course
13 ધ્વનિ View Course
14 વિદ્યુતપ્રવાહ ની રાસાયણિક અસરો View Course
15 કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ View Course
16 પ્રકાશ View Course
17 તારાઓ અને સૂર્યમંડળ View Course
18 હવા અને પાણી નું પ્રદુશન View Course
Back to Main Page